ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Arsa Edinme Sertifikaları

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nce, 1989 yılında uygulamaya konulan “Kentsel Arsa Üretim Projesi” ile sertifika karşılığı arsa satışı hedeflenmiştir. Bu amaçla, müstakil konut arsaları için A, B, C, D, E tiplerinde, çok katlı blok türündeki konut arsaları için de F tipinde olmak üzere toplam 19.350 adet “Arsa Edinme Sertifikası” satılmıştır.

15.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teşkilâtı ile birlikte kaldırılarak; tüm varlıkları, hakları ve yükümlülükleriyle birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir. Buna itibarla,  mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Arsa Edinme Sertifikaları ile ilgili yükümlülükleri 15.12.2004 tarihinden itibaren  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yerine getirilmektedir.

          Proje kapsamında Aralık 2014 itibarıyla;
 
  • 7.202 kişiye arsa tahsis edilmiştir. (Bunlardan 7.132 kişiye tapuları verilmiş olup, 70 kişinin tapu işlemleri devam etmektedir.) 
  • 11.690 kişiye sertifika bedelleri iade edilmiştir. 
  • Halen 458 hak sahibi bulunmaktadır.
Üretilen arsaların parsel bilgileriyle kura çekilişine ve çekilişe katılma şartlarına ilişkin bilgileri içeren ilan metinleri, yurt genelinde yayınlanan beş büyük gazeteden birinde ve Resmi Gazete’de yayımlanarak (sertifikada tercih edilen il ve sertifika tipi ayrımı yapılmaksızın) sertifika sahiplerine duyurulmuştur. Ayrıca bu ilan metni, İdaredeki mevcut adreslere göre, sertifika sahiplerine yazılı olarak da tebliğ edilmiştir. Kura çekilişlerinin tamamı noter huzurunda yapılmıştır. Daha sonra, adres değişikliği veya başka bir nedenle gönderilen tebligatı alamayan sertifika sahiplerine, talep sırasına göre Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Büyükyoncalı beldesinde arsa tahsisi yapılmıştır. Mevcutta, talepte bulunan tüm sertifika sahiplerine Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Büyükyoncalı beldesindeki parseller sıra dâhilinde adlarına tahsis edilmektedir.
 
Arsa tahsisi, sertifika sahiplerinin arsa talepleri değerlendirilerek sıra dâhilinde yapılmaktadır. Arsa bedeli hesaplanırken adlarına arsa tahsis edilenlere, arsaya ait bilgilerle beraber, arsa bedeline ilişkin hesap tablosu gönderilerek yatırılması gereken fark veya varsa arsa bedelinden fazla olan sertifika bedeli farkı bildirilmektedir.
 
Tapu tescil işlemleri; sertifika bedelini aşan kısmın yatırıldığına dair hesap belgelerinin, sertifika aslının ve kimlik fotokopisinin TOKİ’ye ulaşmasının ardından tapu sicil müdürlüklerine ve sertifika sahiplerine yazı yazılarak tesis edilmektedir. 
Herhangi bir sebeple sertifika bedellerini almak isteyen hak sahiplerine, sertifika bedelleri bugünkü döviz kuru üzerinden hesaplanarak iade edilmektedir. Hak sahiplerinin, sertifika bedelinin iadesi için; sertifika bedelinin iadesini talep eden dilekçe ile birlikte sertifika aslı (sertifika verilmemişse banka dekontlarının aslı), kimlik fotokopisi ve TL cinsinden serbest bir banka hesap numarasını (IBAN) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir. Başvuru İdareye ulaştığında sertifika bedeli, ödemenin yapıldığı günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak, TL cinsinden hak sahibine iade edilmektedir.

Hali hazırda bu proje kapsamında arsa üretilemeyeceğinden, tahsis edilen arsayı almayan ilgililere sertifika bedelleri, ödemenin yapıldığı günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak TL cinsinden iade edilecektir.  İlgili mevzuat gereğince, sertifika bedellerinin tamamını ödemeyenlere, İdarenin arsa tahsis yükümlülüğü olmadığından, sadece yatırılan bedeller güncellenerek iade yapılabilmektedir.