ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Askıdaki İmar Planları

 
T.C.
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, Muhtelif Parseller ve Tescil Dışı Alanlara İlişkin” İdaremizce hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 28.09.2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları; 5793 Sayılı Kanun ile değişik 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. Maddesi’nin, 1. fıkrasına göre, 12.11.2015 tarihinden itibaren İdaremizin “İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı Atakent Mah. 221. Sokak No:5 34307 Halkalı / Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde ve internet sitesinde otuz gün süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.
 
Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste görülebileceği hususu ilan olunur.

21B04A1A
21B04A1B
G21B04A

 
İLANEN DUYURU
 
Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi sınırları içerisinde yer alan “İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3332 Ada 15 Parselde” İdaremizce 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile uygun görülerek, 17 Mart 2017 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı Kanun’un 7’nci Maddesi gereğince “T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sokak No : 5, 34303 Küçükçekmece / İstanbul” adresinde 14 Temmuz 2017 gününden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B Blok 5. Katta görülebileceği hususu ilan olunur.
 
3332A15P
 
İLANEN DUYURU
 
            İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, Örnek Gecekondu Önleme Bölgesi’nde 2572 Ada, 1 Parsel ve 2573 Ada, 1 Parsel ile söz konusu taşınmazlar arasında yer alan tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Mayıs 2017 tarih ve 694 sayılı kararı ile uygun görülerek, 12 Mayıs 2017 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı Kanun’un 7’nci Maddesi gereğince “T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sokak No: 5, 34303 Küçükçekmece / İstanbul” adresinde 17 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

            Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B Blok 5. Katta görülebileceği hususu ilan olunur.

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
 
İLANEN DUYURU
 
            İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 375 Ada 26, 27 Parseller, 2031 Parsel; 626 Ada 2 Parsel, 293, 2086 Parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu “Madde 4 –(Değişik: 5 Mayıs 2004 – 5162/2 Md.) (Değişik birinci fıkra: 24 Temmuz 2008 - 5793/7 Md.)” uyarınca 18 Temmuz 2017 tarih ve 3288 sayılı TOKİ Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı Kanun’un 7’nci Maddesi gereğince “T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sokak No: 5, 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.       

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B Blok 5. Katta görülebileceği hususu ilan olunur.

1000_PLAN_3D
1000_PLAN_4C
1000_PLAN_4D