Doğrudan İdare Uygulamaları

Hangi ilde emeklilere yönelik konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim? Web sayfamızdaki “Talep Satış Teslim” bölümünden tüm konut satışlarına ilişkin verilere ulaşabilirsiniz. İstenilen her ilde emekliler tarafından konut alımı için başvuru yapılabilir mi? İdaremizce kuralı satışa sunulan alt gelir grubu projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak belirtilmektedir. Emeklilerin başvuru yapabilmesi için Emekli Derneklerine üye olması gerekir mi? Hayır, gerekmez. Başvuru için Emekli Derneklerine üyelik mecburiyeti bulunmamaktadır. Emekli eşlerin her ikisi de konut satışları için ayrı ayrı başvuru yapabilir mi? Hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Yani emekli eşlerden sadece biri başvuruda bulunabilir. Adıma kayıtlı hisseli bir apartman dairem / müstakil konutum (satın alma ya da miras yoluyla intikal etmiş konut) var. Bu benim başvuru yapmama engel mi? Emekli kategorisinde başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına (18 yaşının altındaki çocuklar) ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli herhangi bir bağımsız bölümün veya müstakil bir konutunun olmaması gerekmektedir. Eşlerden biri üzerine dahi bağımsız bölüm / konut (hissesiz) bulunması halinde, eşlerden ikisi de başvuru yapamaz. Konutun eş ve velayet altındaki çocuklar dışında kalan 3. kişilerle hisseli olması halinde, eşlerden yalnızca biri başvuru yapabilir. Üzerimde tapuya kayıtlı hiçbir gayrimenkul yok ama yüklü miktarda param var? Nakit varlığım başvuru yapmaya engel teşkil eder mi? Emekli kategorisinde başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının aylık net gelirinin 3.200,-TL’yi geçmemesi şartı (herhangi bir sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın) aranmakta olup; kişilerin para veya benzeri taşınabilir varlıklarının olması başvuruya engel teşkil etmemektedir. Vefat eden emeklilerin dul veya yetimleri emekli başvurusunda bulunabilir mi? Emeklilerin bizzat kendilerinin emekli kategorisi için başvuruda bulunması gerekmektedir. Ancak emeklinin vefat etmesi durumunda, vefat eden emeklinin yalnızca dul eşi başvuruda bulunabilir. Emekli vatandaşlar için konut satışlarında ne tür bir ayrıcalık tanınıyor? Emekli vatandaşlarımıza, Alt Gelir Grubu projelerinde kuralı satışa sunulan konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir. Satışa sunulan konutlara emekli başvuruları nereye ve ne zaman yapılabilir? Tüm satışlarımızda başvurular sadece ilgili Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir. Başvuru esnasında hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir? Emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış emekli kimlik belgesini veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” ibraz etmesi yeterlidir. Başvurular sonrasında hak sahipleri ve konutları nasıl belirleniyor? Belirlenen konutun büyüklüğü, katı, cephesi, fiyatı vb. sebeple istenilmemesi halinde neler yapılabilmektedir? Alt Gelir Grubu projelerinde kuralı satışa sunulan konut sayısının %25’ine isabet eden konut adedinden fazla emekli başvurusu olması halinde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekilmektedir. Kura çekim işlemleri projede ilan edilen kategori önceliğine göre gerçekleştirilmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir. Konut sayısından daha az başvuru olması halinde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılmaktadır.Kura sonrası kişiler kendilerine çıkan konutu dilerlerse Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama dönemi içerisinde ilan edilen banka şubesine gönderilen “Becayiş” dilekçesini doldurarak bir başka hak sahibi ile değiştirebilirler. Ancak bu işlem kişiler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamadan önce yapılmak zorundadır. Sözleşme imzalayan kişiler becayiş hakkını kaybetmiş sayılırlar. Sözleşme imzalama dönemi içinde sözleşme imzalamayanların konut hakları kullanılmamış sayılır ve başvuru bedelleri sözleşme imzalama döneminden sonra kendilerine kesinti yapılmadan iade edilir. Emekliler için satışa sunulan konutlarda belirli süreli ikamet zorunluluğu var mı? İdaremizce satışa sunulan Alt Gelir Grubu Projelerinde; sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir. (Konutlar kiraya verilemez.) Alt Gelir Grubu Projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanların konutları borçları bitene kadar devredilememektedir. Satış öncesi ön kayıt imkanı var mı? Satış öncesi ön kayıt yapılmamaktadır. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi? Hayır, yapamaz. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranmaktadır.