ONLINE TAKSİT SORGULAMA

DUYURULAR

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 31 Temmuz 2017 - 15 Eylül 2017 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.

KAP Duyurusu (20.09.2017)
Yatırımcı Raporu (20.09.2017)
Kamuoyuna Duyurulur
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.

KAP Duyurusu 
İnşaat İlerleme Raporu Sonucu 
Kamuoyuna Duyurulur

31.08.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur
 
KAP Duyurusu (01.08.2017)
Yatırımcı Raporu (01.08.2017)
 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 15 Mayıs 2017 - 31 Temmuz 2017 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur

KAP Duyurusu (01.08.2017)
Yatırımcı Raporu (01.08.2017)
 

31.07.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur.

Ortalama Satış Fiyatları (01.08.2017)
 

30.06.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur.
Ortalama Satış Fiyatları 
 

Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur.


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 07 Nisan 2017 - 15 Mayıs 2017 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur.
KAP Duyurusu
Yatırımcı Raporu
 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur”
KAP Duyurusu 
İnşaat İlerleme Raporu Sonucu 
 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca oluşturulan ve Başkanlık Makamı'nca onaylanan "Bilgilendirme Politikası" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur.
09.05.2017 Tarihli Gayrimenkul Sertifikası KAP Duyurusu 
Bilgilendirme Politikası
 

04.05.2017 Tarihli Gayrimenkul Sertifikası KAP Duyurusu 
Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır...
Kamuoyuna Duyurulur.


Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.04.2017 Tarihli Duyurusu  İdaremiz tarafından 29-30-31 Mart 2017 tarihlerinde halka arz edilen  Park Mavera III Projesine ilişkin 143.242.425 TL tutarındaki 3.370.410 adet gayrimenkul sertifikası 07/04/2017 tarihinden itibaren 42,50 TL baz fiyattan "PMVR3.G" işlem kodu  ile Borsa İstanbul’da Pay Piyasası Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur.


Gayrimenkul Sertifikası Hakkında Basında Çıkan Haber ve Söylentilere İlişkin 13.04.2017 Tarihli Duyurusu 

Basında çıkan ve Park Mavera III gayrimenkul sertifikası ihracında bazı yatırımcılara iskontolu gayrimenkul sertifikası satıldığına yönelik haberlere ilişkin açıklamamız aşağıdadır.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 03.04.2017 tarihli KAP duyurusunda bildirildiği üzere, 29-30-31 Mart 2017 tarihinde Park Mavera III projesine ilişkin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen Gayrimenkul Sertifikası halka arzında, toplam 143.242.425,00 TL değerindeki her biri 42,50 TL olan 3.370.410 adet Gayrimenkul Sertifikası satışı gerçekleştirilmiştir.

Bu ifadeden açıkça anlaşılacağı üzere, talep toplama 42,50 TL'den sabit fiyatla gerçekleştirilmiş ve herhangi bir yatırımcıya hiçbir şekilde bir fiyat iskontosu yapılmamıştır. Dolayısıyla halka arzımızda bireysel ve kurumsal yatırımcıların tamamına 42,50 TL den sertifika satışı gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur.