Emekli Talep Projeleri

Emeklilere yönelik projeler nasıl geliştirilmektedir?  Kaymakamlıklara ve Belediyelere yapılan Emeklilere yönelik konut talepleri ilgili Valiliklere iletilir. İlgili Valilikler, kendilerine gelen diğer emekli konut talepleri ile birlikte tüm emekli konut taleplerini TOKİ’ye iletir. İlgili Valilikler tarafından önerilen ve TOKİ tarafından uygun görülen arsa/arsalar üzerinde gerekli çalışmalar başlatılır. Hazırlanan Proje albümlerine göre yaklaşık maliyetler çalışılarak yaklaşık ortalama tahmini konut fiyatları belirlenir. Belirlenen ve ilan edilen süreler içerisinde ilgili banka şubelerine emekliler tarafından başvurular yapılır. Yeterli başvuru olması halinde, proje ihale edilir. Hangi ilde emeklilere yönelik proje geliştirildiğini ve başvuru olduğunu nasıl öğrenebilirim? Web sayfamızdaki “Talep Satış Teslim” bölümünden tüm konut satışlarına ilişkin verilere ulaşabilirsiniz. İstenilen her ilde emekliler tarafından konut alımı için başvuru yapılabilir mi? İdaremizce emeklilere yönelik geliştirilen projelerde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. İlgili projelerin başvuru/satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak belirtilmektedir. Sadece emeklilere yönelik geliştirilen projelerde hangi konut tipleri mevcuttur? İdaremizce emeklilere yönelik geliştirilen projelerde, alt gelir grubu 2+1 konutlar yer almaktadır. Bu projelerde yer alacak konutların tipleri ise projeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Zaten, başvurular öncesi ilan edilen başvuru duyurularında bu bilgiler detaylı olarak belirtilmektedir. Emeklilerin başvuru yapabilmesi için Emekli Derneklerine üye olması gerekir mi? Hayır, gerekmez. Başvuru için Emekli Derneklerine üyelik mecburiyeti bulunmamaktadır. Geliştirilen projelere emekli başvuruları nereye ve ne zaman yapılabilir? Başvurular sadece ilgili banka şubelerine, başvuru duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir. Başvuru esnasında hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir? Emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış emekli kimlik belgesini veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” ibraz etmesi yeterlidir. Emekli eşlerin her ikisi de ayrı ayrı başvuru yapabilir mi? Hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Yani emekli eşlerden sadece biri başvuruda bulunabilir. Adıma kayıtlı hisseli bir apartman dairem / müstakil konutum (satın alma ya da miras yoluyla intikal etmiş konut) var. Bu benim başvuru yapmama engel mi? Emekli kategorisinde başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına (18 yaşının altındaki çocuklar) ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli herhangi bir bağımsız bölümün veya müstakil bir konutunun olmaması gerekmektedir. Eşlerden biri üzerine dahi bağımsız bölüm / konut (hissesiz) bulunması halinde, eşlerden ikisi de başvuru yapamaz. Konutun eş ve velayet altındaki çocuklar dışında kalan 3. kişilerle hisseli olması halinde, eşlerden yalnızca biri başvuru yapabilir. Üzerimde tapuya kayıtlı hiçbir gayrimenkul yok ama yüklü miktarda param var? Nakit varlığım başvuru yapmaya engel teşkil eder mi? Emekli kategorisinde başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının aylık net gelirinin 3.200,-TL’yi geçmemesi şartı (herhangi bir sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın) aranmakta olup; kişilerin para veya benzeri taşınabilir varlıklarının olması başvuruya engel teşkil etmemektedir. Vefat eden emeklilerin dul veya yetimleri, emekliler için geliştirilen projelere başvurabilir mi? Emeklilerin bizzat kendilerinin emekli kategorisi için başvuruda bulunması gerekmektedir. Ancak emeklinin vefat etmesi durumunda, vefat eden emeklinin yalnızca dul eşi başvuruda bulunabilir. Başvurular sonrasında hak sahipleri ve konutları nasıl belirleniyor? Belirlenen konutun büyüklüğü, katı, cephesi, fiyatı vb. sebeple istenilmemesi halinde neler yapılabilmektedir? Yeterli başvuru sayısına ulaşan ve ihale edilen projelerde, belirli inşaat seviyelerine (yaklaşık %40) ulaşıldığında, başvuruda bulunanların noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekilmektedir. Kura sonrası kişiler kendilerine çıkan konutu dilerlerse Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama dönemi içerisinde ilan edilen banka şubesine gönderilen “Becayiş” dilekçesini doldurarak bir başka hak sahibi ile değiştirebilirler. Ancak bu işlem kişiler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamadan önce yapılmak zorundadır. Sözleşme imzalayan kişiler becayiş hakkını kaybetmiş sayılırlar. Sözleşme imzalama dönemi içinde sözleşme imzalamayanların konut hakları kullanılmamış sayılır ve başvuru bedelleri sözleşme imzalama döneminden sonra kendilerine kesinti yapılmadan iade edilir. Emekliler için satışa sunulan konutlarda belirli süreli ikamet zorunluluğu var mı? İdaremizce satışa sunulan Alt Gelir Grubu Projelerinde; sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir. (Konutlar kiraya verilemez.) Alt Gelir Grubu Projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanların konutları borçları bitene kadar devredilememektedir. Orta Gelir Grubu Projelerinde, konutlarda ikâmet şartı aranmamakla birlikte, teslimden 1 yıl sonrasına kadar devir yasağı bulunmaktadır. (Konutlar kiraya verilebilir.) Satış öncesi ön kayıt imkanı var mı? Satış öncesi ön kayıt yapılmamaktadır. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi? Hayır, yapamaz. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranmaktadır.