Emeklilere Özel

Balıkesir Manyas Emeklilere Özel

Balıkesir manyas emekli projesinde 500 adet konut için başvuru toplanmış olup, konut sayısından az başvuru olması sebebi ile başvuruda bulunan tüm vatandaşlar hak sahibi olacak olup, proje belirli bir inşaat seviyesine geldikten sonra hak sahibi vatandaşlar için “konut belirleme kurası” çekilecektir. Konut belirleme kurasının tarihi ise; ileri bir tarihte idaremizce belirlenip yayınlanacaktır.

Kuraya Katılacaklar Listesi 
Satış Duyurusu / Ön Bilgilendirme Formu