KÜTAHYA ALTINTAS CUMHURIYET MAH., HÜRRIYET MAH. 512 ADET KONUT, 1 ADET TICARET MERKEZI, 1 ADET BÜFE ISI

Duyurular