ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİ 427 ADET KONUT VE 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İŞİ

Duyurular

Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Beldesi 427 adet konut kapsamında açık satışa sunulan konutların başvuru şartlarında 25.03.2019 tarihi itibarıyla; ‘Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması’ ‘Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4500 TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4500 TL olması gerekmektedir.) ‘ ‘Başvuru yapacak olan vatandaşların emekli olması’ Şartları kaldırılmıştır.