Genel Süreç

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık)  önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.
 
Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilebilmektedir.
 
Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir.
 
Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. (Bkz. Başvuru Evrakları bölümü)
 
Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır.
     
Başlatılan proje kapsamında, başvuru bedeli yatırılarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılır.
   
 
Konut Tipi Yaklaşık Brüt Konut Alanı 1 Adet Konutun Yaklaşık Ortalama Satış Fiyatı (TL) Başvuru Bedeli Peşinat Oranı Sözleşmede Alınacak Tutar Taksit Sayısı (Ay) Yaklaşık Ortalama Taksit Tutarı (TL)
(m2) (İlçe/Belde merkez  nüfusu aralığına göre alınır.) (%) (Konut Bedelinin Peşinatından Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutar) (TL)
  0-15000 15001-40000    
2+1 70-75 m2 95.000 2.000 4.000 12% 9.400 7.400 180 464
105.000 10.600 8.600 513
95.000 2.000 4.000 15% 12.250 10.250 216 374
105.000 13.750 11.750 413
95.000 2.000 4.000 20% 17.000 15.000 240 317
105.000 19.000 17.000 350
 
3+1 100-115 m2 120.000 4.000 6.000 10% 8.000 6.000 120 900
140.000 10.000 8.000 1050
120.000 4.000 6.000 15% 14.000 12.000 156 654
140.000 17.000 15.000 763
120.000 4.000 6.000 20% 20.000 18.000 180 533
140.000 24.000 22.000 622
 
115-130 m2 140.000 4.000 6.000 10% 10.000 8.000 120 1050
150.000 11.000 9.000 1125
140.000 4.000 6.000 15% 17.000 15.000 156 763
150.000 18.500 16.500 817
140.000 4.000 6.000 20% 24.000 22.000 180 622
150.000 26.000 24.000 667
 
* Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları üzerinden hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.
* Tahmini ortalama konut satış fiyatları ile yapılan ihale sonucunda onaylanan ihale bedeli üzerinden hesaplanan şerefiyeli konut satış fiyatları arasında +/- fiyat farkı oluşması halinde, konut hak sahiplerini bilgilendirerek, kesin konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatılacaktır. İhale sonucu oluşacak maliyetler sonucu konut fiyatlarında artış/azalış ve projelendirme aşamasında konut tip ve mlerde değişiklik yapılabilir.
* Ortalama tahmini konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.
* 2+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde¨2.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ¨4.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 12’si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli, %15 peşin 216 ay (18 yıl) vadeli veya %20 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.
* 3+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde¨4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ¨6.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10’u peşin 120 ay (10 yıl) vadeli, %15 peşin 156 ay (13 yıl) vadeli veya %20 peşin 180 ay (15 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır.
Not: Yukarıda bulunan konut tip, m2 ve fiyatları örnek olup TOKİ bu bilgilerde değişiklik yapabilir.