ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Yasal Dayanak

Talep organizasyonu; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılıği Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği Madde 4, “s” Bendi (Ek Bent: 27/02/2007 – 26447 S.R.G. Yön/1.mad):
 
Ön Talep Toplama ile Satış Yöntemi: Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerde, ön talep toplama yöntemiyle gayrimenkul alıcısının talebi Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediyeler aracılığıyla belirlenen satış yöntemidir.” kapsamında yürütülmektedir.
 
 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03.05.2006
   Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 26157