ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Satışlar

Ardahan Çıldır Konut Teslimi

ARDAHAN ÇILDIR (78 ADET KONUT)              
TOPLU KONUT PROJESİ TESLİM PROGRAMI
 
 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ardahan Çıldır Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen78 adet konutun teslim işlemleri 16 – 20 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
Bu nedenle;
·      KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ardahan/Çıldır Şubesinde,
·      Konutunuzu teslim almak üzere Emay Uluslararası Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş’nin Ardahan ÇıldırToplu Konut Projesi konutları şantiyesinde,
Hazır bulunmanız gerekmektedir.
 
3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.
 
Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.
1)      Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)
2)      Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası
3)      Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
4)      KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura 
 
İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesini rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.