ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Satışlar

Ağrı Merkez Fırat Mahallesi 2. Etap Konut Teslimi

Ağrı Merkez Fırat Mahallesi 2. Etap Projesi kapsamında C2-14, C2-15, C2-16 ve C2-17 bloklarda satılan konutlar 30 Kasım - 16 Aralık 2016 tarihleri arasında alıcılarına teslim edilecektir.
AĞRI MERKEZ FIRAT MAH. 2. ETAP PROJESİ
TESLİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU
 
Ağrı Merkez Fırat Mah. 2. Etap Projesi kapsamında C2-14, C2-15, C2-16 ve C2-17 bloklarda satılan konutların teslimleri, 30 Kasım - 16 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
        Bu çerçevede ;  
  • Konut teslimleri, Projenin müteahhit / müşavir firmaları aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 
  • Konut teslimleri Ağrı Merkez Fırat Mah. 2. Etap Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları belirlenen tarihte kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. 
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri gereği konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Bankanın temerküz şubesi tarafından yapılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir. 
  • 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğan Katma Değer Vergisi (% 1 Oranında); Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ağrı Merkez şubesince tahsil edilecektir. KDV ödeme dekontu/faturanın bir örneğikonut teslim anında müteahhit/müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 
  • Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: 
  • Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,
  • Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
  • KDV tutarının yatırıldığına dair belge/fatura. 
  • Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına müteahhit/müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.