ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Satışlar

Manisa Demirci Konut Teslimi

İdaremizce Manisa Demirci 255 adet konut projesi dahilinde sözleşme imzalayan konut hak sahibi teslim işlemleri; 26 Mart 2018 – 13 Nisan 2018 tarihleri arasında, ekte yer alan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde, projenin Müşavir/Müteahhit firması ; Üçer Müşavirlik Mühendislik A.Ş. tarafından Manisa Demirci 255 Konut şantiyesinde yaptırılacaktır. Bu çerçevede;

 

Konut alıcıları kendilerine bildirilen günde ve saatte kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanması sağlanacaktır.

 

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında, konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

·       Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

·        Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

·        Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

·        KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

 


Konut Teslim Programı