ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Satışlar

Zonguldak Çaycuma Karapınar

Zonguldak Karapınar Projesi kapsamında Alt gelir KT-5 tipi (2+1) 64 adet ve (3+1) 64 olmak üzere toplam 128 adet konut bulunmaktadır. Ziraat Bankası Saltukova Şubesi aracılığı ile   15 Mayıs 2017– 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında konut alıcılarından başvuru bedeli olarak Alt Gelir Grubu (2+1) konutlar için ₺2000 (İkibinTL),  3+1 konutlar için ₺4.000 (DörtbinTL) tahsil edilecektir.
ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR BELEDİYE PROJESİ
 
İdaremiz ile Çaycuma Karapınar Belediye Başkanlığı işbirliği çerçevesinde talep örgütlenmesi yöntemiyle geliştirilen Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Projesinde, KT-5 tipi brüt 83 m² (2+1) 64 adet ve brüt 114 m² (3+1) 64 adet konut olmak üzere toplam 128 adet konut plan ve projelendirilmiştir.
 
            Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Projesinde yapımı planlanan taşınmazların başvuru ve satış işlemlerinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Saltukova Şubesi bankacılık hizmeti verecektir.
 
            Başvuru yapacaklardan Alt Gelir Grubu (2+1) konutlar için 2000 (İkibinTL), (3+1) konutlar için 4.000 (DörtbinTL) başvuru bedeli 15 Mayıs 2017– 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında tahsil edilecektir.
 
Sözleşme imzalama aşamasında alt gelir grubu (2+1) tipi konutlar için sözleşme aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 12, %15 ve %20'si (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilerek, kalan borç tutarı 180 ay, 216 ay ve 240 ay vade ile vadelendirilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış ise teslimi takip eden dönem itibariyle uygulanacaktır.
 
(3+1) tipi standart konutlar için sözleşme aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin %10, % 15 ve %20’ si (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilerek, kalan borç tutarı 120 ay, 156 ay ve 180 ay vadelendirilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşmenin imzalamasını takip eden 4. ay itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış ise sözleşme imzalanmasını takip eden dönem itibariyle uygulanacaktır.
 
YAKLAŞIK TAHMİNİ KONUT SATIŞ FİYATLARI:
 
            (2+1) Tipi Yaklaşık Tahmini Konut Fiyatı :125.000
            (3+1) Tipi Yaklaşık Tahmini Konut Fiyatı : 172.000
 
Yukarıda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları belediyeye bildirilerek,  bu fiyatlar üzerinden hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.
 
Konut alıcılarının belirlenen şartlara haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden belirlenmesi ÇAYCUMA KARAPINAR BELEDİYESİ’nin yükümlülüğünde olacaktır. Başvuru sahipleri, ancak Belediyeden alacakları belge/yazı ile bankaya başvuruda bulunabileceklerdir.
 
Çaycuma Karapınar Belediyesi işbirliğinde, talep örgütlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek olan Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Projesi ile ilgili İdaremizin İhsangazi Belediyesine gönderdiği taslak yerleşim planı taslak proje ve konut satış bilgileri çerçevesinde başvuru sahiplerinin projeye yönelik her türlü bilgilendirilmesi ve iletişim Çaycuma Karapınar Belediyesi’nin sorumluluğunda olacaktır.
 
Yukarıda belirtilen hususlarda detaylı bilgi Çaycuma Karapınar Belediyesi’nden alınacaktır.