ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Türkiye Geneli Satışlar

Adana Yüreğir Kışla Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi

ADANA YÜREĞİR KIŞLA MAHALLESİ KENTSEL YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDA KURALI SATIŞA SUNULAN 412 KONUTUN YEDEK HAK SAHİPLERİNİN SÖZLEŞME İMZALAMA VE KONUT TESLİM İŞLEMLERİ EK’TE YER ALAN KONUT SEÇİM PROGRAMLARINA GÖRE 20 MART- 04 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

  • Sözleşme imzalama işlemleri ilan edilen tarihler arasında ,T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yüreğir /Adana Şubesi’nde  yapılacak, konut teslimleri,  yine aynı tarihler arasında Peta  Müşavirlik A.Ş.  aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
  • 3065 sayılı KDV kanunu gereğince konut teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yüreğir Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 
  • Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: 
  • Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı).
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası.
  • Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi.
  • KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.
  • Doğalgaz Bağlantı bedeli olan 393.-TL + %18 KDV tutarı toplam 463.74.-TL’nin bankaya   yatırıldığına dair belge. 
  • Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.

 

Yedeklere Kalan Konutların Satış Fiyatları

YA Tipi Konutların Satış Fiyatları 
YB Tipi Konutların Satış Fiyatları 
YC Tipi Konutların Satış Fiyatları 
YF Tipi Konutların Satış Fiyatları 

Yedek Konut Alıcıları İçin Konut Seçim Programları

YA Tipi Konutlar  
YB Tipi Konutlar  
YC Tipi Konutlar  
YF Tipi Konutlar
 
Kura Sonuçları

3+1 YA Tipi 
3+1 YB Tipi 
3+1 YC Tipi 
2+1 YF Tipi 

3+1 YA Tipi Konut Başvuruları 
3+1 YB Tipi Konut Başvuruları 
3+1 YC Tipi Konut Başvuruları 
2+1 YF Tipi Konut Başvuruları 


ADANA YÜREĞİR KIŞLA MAHALLESİ  KENTSEL YENİLEME  PROJESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞME İMZALAMAMIŞ OLAN  HAK SAHİPLERİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ  İÇİN 16.01.2017 TARİHİNDEN  31.01.2017 TARİHİNE KADAR SÜRE UZATIMI VERİLMİŞTİR.

İdaremizce Adana Yüreğir Kışla Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nde inşa ettirilmekte olan 78,70 m2 brüt kullanım alanına sahip 2+1 nitelikli YF tipi 78 adet, 155,40 m2 brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YA tipi 197 adet, 172,06 m2 brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YB (YB1 ve YB2) tipi 47 ve 120,00 m2 brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YC tipi 90 adet olmak üzere 4 tipte toplam 412 adet konut 23 Ocak – 07 Şubat 2017 tarihleri arasında kuralı satış yöntemiyle satışa sunulacaktır. BAŞVURULAR 4 TİP KONUT İÇİN AYRI AYRI ALINACAKTIR. BAŞVURU AŞAMASINDA HANGİ TİP KONUT İÇİN BAŞVURULDUĞU BELİRTİLECEKTİR.”

Satış Duyurusu / Ön Bilgilendirme Formu  
Satış Takvimi 

YA Tipi Konutların Satış Fiyatları 
YB Tipi Konutların Satış Fiyatları 
YC Tipi Konutların Satış Fiyatları 
YF Tipi Konutların Satış Fiyatları