ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Türkiye Geneli Satışlar

Kocaeli Kandıra Emeklilere Özel

Kocaeli Kandıra Belediyesi ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü toplam 270 adet konutluk, Kocaeli Kandıra Emekli Projesine ilişkin “Konut Belirleme Kurası”  07 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00 da “Prof. Dr. Turan GÜNEŞ Kültür Merkezi”nde gerçekleştirilmiştir.
 

Kocaeli Kandıra 270 Konut Emekli Projesi, 2+1 tipi Asil Konut Alıcıları Sözleşme Programı 16 Nisan 2018 – 04 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; asil hak sahipleri kendilerine belirtilen gün ve saatte bankada hazır bulunacaklardır. Ekte yer alan program çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kandıra Şubesine ulaşım sağlayacaklardır.
Banka’ya giderken;

    1. İl/ilçe  Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve  adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Kocaeli il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge ibraz edecektir. (Projeye başvuru tarihi itibariyle)

    2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL  olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

* Başvuru sahibinin, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

* Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

    1. T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C.Kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).

 

  • Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge.


Sözleşme İmzalama İşlemleri Programı 
Kura Sonuçları 
Satış Fiyatları 
Hak Sahipleri Listesi