ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Vekâletnamede Yer alması Gereken Hususlar

Konutla ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler için gerekli vekaletnamede, aşağıda yer alan hususlara yer verilmelidir:
  • İdarece satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,
  • Konut seçme,
  • Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,
  • Satın alınan konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,
  • Taksitlerini yatırma,
  • Konutu teslim alma,
  • Damga vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,
  • Konuta ilişkin tüm belgeleri düzenleme ve imzalama,
  • Beyan ve taahhütlerde bulunma.