Basın Açıklaması (Muğla - Köyceğiz)

17 Haziran 2021

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muğla ili Köyceğiz ilçesi Toparlar semtinde yer alan, toplam 40.078 metrekare büyüklüğüne sahip 20 adet taşınmazın açık artırma yöntemiyle satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın-yayın organlarında yayımlanan yanıltıcı haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

Yayımlanan haberlerde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın bölgede yaşayan vatandaşların vergisini ödediği tarım arazilerinin TOKİ tarafından boş arazi gösterilip açık artırma ile satışa çıkarttığı yönünde asılsız iddialar bulunmaktadır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; arsa satışına konu edilen taşınmazlar, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 23.01.2004 tarihinde onaylanan plan kapsamında kalmaktadır. Tarım arazisi olmayıp konut imarlı arsalardır. Bu alanlarda İdaremizce herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır. Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazla, İdaremiz ile Kamu Kurumları ile yapılan protokoller kapsamında mahsuplaşmalarda ve İdaremizce yapılan yatırımların finansman temininde kullanılmak üzere 10.10.2019 tarihinde devir alınmıştır.

İdaremiz mülkiyetinde  Toparlar mahallesi yerleşim alanı içinde ve hemen bitişiğinde 754.398 m² yüzölçümlü 161 adet taşınmaz bulunmaktadır. Bunlardan 100.150 m² yüzölçümlü  bir parsel askeri alan, 79.877 m² yüzölmçümlü bir parsel ise Üniversite alanı olup hazineye iade edilecektir. 111.000 m² yüzölçümünde ise 550  konut projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Bilindiği üzere İdaremiz, sosyal konut üreterek dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktadır. Bugüne kadar 1 Milyon Sosyal Konut inşa ederek 5 milyonu aşkın vatandaşımız sıcak yuva sahibi yaptık.

Taşınmazlar sosyal konut finansmanında kullanılmak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde 9-10 haziran tarihli yapılan arsa satışımızda toplam yüzölçümü 40.078 m² yüzölçüme sahip 20 adet parsel satışa sunulmuş tamamına toplamda 49.540.000 TL teklif gelmiştir.

Yukarıda verilen detaylı bilgilerden de anlaşılacağı üzere Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında Hazine adına kayıtlı taşınmazlar yine kanunlarla verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde kullanılmak üzere ne amaçla devir edilmişse o amaç kapsamında kulanılmış ve elde edilen gelir  tüm ülke çapında kamuya arz edilen sosyal konut ve kamu yatırımları için kullanılacaktır.

Taşınmaz ile ilgili durum bu şekildeyken, yapılan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikârdır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.