İhale Dairesi Başkanlığı

ABDULVAHAP AFŞİN
 
Bağlı Birimler
Yapım ve Hizmet İşleri İhale Şube Müdürlüğü Metraj ve Keşif Şube Müdürlüğü