İllere Göre Projeler

10 Nisan 2008 16:00

Diyarbakır - Ergani 20 adet Hait, Lice 2 adet Hizmet Destek Tesis (İGPVY)