İllere Göre Projeler

7 Ağustos 2008 15:00

İstanbul Halkalı Toplu Konut alanı 625/1,626/1 ve 627/1 parsellerin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı