İllere Göre Projeler

2 Kasım 2009 14:30

Kütahya Dumlupınar 80 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, Ada içi ve Genel Altyapı İle Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi