İllere Göre Projeler

Bingöl Kalıcı Deprem Konutları Bölgesi Arıtma binası Çelik Çatı ve Uydukent Bölgesine ait Yağmursuyu ve arıtılmış atık suyu deşarj işi