İllere Göre Projeler

27 Nisan 2005 10:00

Ordu Fatsa Konut + Sosyal Donatı (ilköğretim-16, Ticaret merkezi, Cami, Kütüphane Şadırvan)