İllere Göre Projeler

28 Nisan 2009 10:00

Kırıkkale Çelebi 96 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Ticaret Merkezi, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi