İllere Göre Projeler

12 Eylül 2005 10:00

Niğde Bor sosyal donatı (ilköğretim32, lise32, spor salonu, kreş, 2 bekçi kulübesi, cami, şadırvan, kütüphane, sağlık ocağı)